นักกีฬาจักรยาน “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์” ทุกคน ปลอดภัย ไร้โควิด-19


สองล้อทางไกลนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์” ปลอดภัยไร้โควิด-19 “นักกีฬา-เจ้าหน้าที่-ผู้ตัดสิน” ชุดที่สองจำนวน 214 คน เข้ารับการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR พร้อมระเบิดศึก วันที่ 6-16 ตุลาคม เส้นทางจากสมุทรสงคราม ไปยังสุราษฎร์ธานี

เสธ.หมึก พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้จัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2020” และจักรยานทางไกลสตรี “วีเมนส์ ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2020” ระหว่างวันที่ 6-16 ตุลาคม เส้นทางจากจังหวัดสมุทรสงคราม-เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร-ระนอง ไปสิ้นสุดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ล่าสุด เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ที่ผ่านมา ทีมต่างๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขันในประเภททีมชาย และประเภททีมหญิงบางส่วน รวมทั้งผู้ตัดสินชาวไทย, ผู้ที่เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ รวม 214 คน ที่จะร่วมขบวนไปกับการแข่งขันในครั้งนี้ ได้เข้าตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR โดยคณะแพทย์และพยาบาล จากสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ที่ให้ความอนุเคราะห์มาให้บริการถึงโรงแรมธำรงอินน์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซึ่งเป็นที่พักของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกทีม

พลเอกเดชา กล่าวว่า ส่วนนักกีฬาทีมไบค์ เอด ทีมระดับอาชีพจากประเทศเยอรมนี ที่เข้ารับการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ตามมาตรการด้านสาธารณสุข ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. อยู่ที่โรงแรมรัตนโกสินทร์ สถานกักกันทางเลือกของรัฐ (Alternative State Quarantine) และครบกำหนดการกักตัวเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 4 ตุลาคม ซึ่งระหว่างการกักตัว นักกีฬาทุกคนได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นระยะ จำนวน 3 ครั้ง และผลการตรวจปรากฏว่าเป็นลบทุกคน ปลอดเชื้อ 100% และเมื่อออกจากโรงแรมที่เป็นสถานกักกันตัว นักกีฬาทั้งหมดจำนวน 6 คน ได้เดินทางไปฝึกซ้อมทันที ที่สนามเจริญสุขมงคลจิต หรือ สกายเลน ใช้เวลาในฝึกซ้อมราว 6 ชั่วโมง โดยสมาคมกีฬาจักรยานฯ จัดรถบัสรับ-ส่งถึงที่

เวลานี้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน รวมทั้งนักกีฬาทุกทีม เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกคน ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เกือบครบแล้ว โดยชุดแรก เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ และสื่อมวลชน เข้ารับการตรวจเมื่อวันที่ 30 กันยายน จำนวน 150 คน ที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง บางเขน และวันนี้ (4 ตุลาคม) ชุดที่สอง เป็นนักกีฬาทีมชายทุกทีม ทีมหญิงบางส่วน และผู้ตัดสินที่จะไปปฏิบัติหน้าที่เป็นมาร์แชล อีก 214 คน เข้ารับการตรวจที่โรงแรมธำรงอินน์ รวมผู้เข้ารับการตรวจทั้งสองชุดจำนวน 364 คน ยังเหลือนักกีฬาทีมหญิงบางทีม เช่น ทีมไทยแลนด์ วีเมนส์ ไซคลิง ทีม และ ทีมชาติไทย ที่จะต้องไปตรวจชุดสุดท้าย ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 10 ตุลาคม ก่อนจะเริ่มแข่งขันประเภททีมหญิง ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม เพื่อให้พี่น้องประชาชนตามเส้นทางที่ขบวนนักกีฬาผ่านทุกจังหวัดเกิดความมั่นใจและสบายใจว่าคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกคนปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19” พลเอกเดชา กล่าว