“มูลนิธิมาดามแป้ง” ส่งต่อน้ำใจถึงผู้สูงวัย ภายใต้แนวคิด “ส่งต่อน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน”


มูลนิธิมาดามแป้ง ถูกก่อตั้งขึ้นโดย ‘มาดามแป้ง’ นวลพรรณ ล่ำซำ ประธานกรรมการมูลนิธิ เพื่อเป็นหน่วยงานกลางให้ความช่วยเหลือและเยียวยา รวมถึงบรรเทาความเดือดร้อนให้สังคมไทยในยามเกิดภัย หรือเผชิญกับวิกฤติต่างๆ มุ่งหวังสร้างสังคมแห่งการให้ มอบกำไรทางใจสู่คนไทย ภายใต้แนวคิด “ส่งต่อน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน”

วันนี้ คำว่าน้ำใจจึงถูกแปรเปลี่ยนในรูปแบบของ “กล่องน้ำใจมูลนิธิมาดามแป้ง” ซึ่งภายในอัดแน่นด้วยเครื่องอุปโภค บริโภคสิ่งจำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวันและของใช้จำเป็นในการดูแลตัวเองช่วงโควิด-19 ได้แก่ หน้ากากผ้า และเจลแอลกอฮอล์ และมากไปกว่านั้น ผลิตภัณฑ์บางส่วนมาจากวิสาหกิจชุมชน ถือเป็นการสร้างรายได้สู่ชุมชนอีกทางหนึ่ง และต่อยอดเรื่องราวแห่งการให้ เพราะกล่องน้ำใจถูกจัดเตรียม และส่งต่อโดยอาสาสมัครชุมชุมในแต่ละพื้นที่ ในชื่อกลุ่มอาสากล้าใหม่ เป็นตัวแทนเดินทางไปมอบแก่ผู้ที่มีความต้องการตามวัตถุประสงค์ถึงประตูบ้าน

จากความเชื่อมั่นของมูลนิธิ ที่ว่า โมเลกุลเล็กๆ ก็ช่วยขับเคลื่อนสังคมได้ ทำให้กิจกรรมการส่งต่อกล่องน้ำใจแก่ผู้สูงอายุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยประธานกรรมการมูลนิธิ ได้กล่าวถึงกิจกรรมว่า “เชื่อเสมอว่าทุกคนมีส่วนเกื้อกูลช่วยเหลือกันได้ พลังของทุกคนจะช่วยให้สังคมไทยดีขึ้นกว่าเมื่อวานนี้ได้  เพราะไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ถ้าคุณมีใจที่จะให้ คนที่ได้รับก็อิ่ม คนที่ได้ให้ก็เป็นสุข จึงอยากให้กล่องน้ำใจนี้เป็นตัวแทนความรัก ความปรารถนาดีของคนไทยที่มีให้กัน พร้อมที่จะช่วยเหลือเหลือกันและกัน”

โดยในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ไทย และวันผู้สูงอายุที่ผ่านมา กล่องน้ำใจนี้ได้ถูกส่งต่อให้กับผู้สูงอายุที่มีความยากลำบากในชุมชนนำร่อง 7 แห่ง ใน 7 จังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา, สงขลา, เชียงใหม่, เลย, สตูล, ฉะเชิงเทรา และกรุงเทพมหานคร